Inici / actuacions / Incorporació de l'obligatorietat de realització de les recollides selectives en els contractes municipals

Incorporació de l'obligatorietat de realització de les recollides selectives en els contractes municipals
Descripció

La desconfiança de la població envers l’administració pública justifica el fet que aquesta hagi de donar exemple de responsabilitat, compromís i coherència. En aquest sentit, des de les entitats públiques es reclama que els ciutadans realitzin correctament la recollida selectiva, però aquestes no sempre la realitzen adequadament en aquells equipaments de titularitat municipal, aspecte que pot desmotivar els ciutadans a participar en els sistemes de recollida. 

Per tant, és important que l’administració pública incorpori clàusules als plecs de condicions tècniques per a la prestació dels serveis de manteniment i neteja dels edificis i instal·lacions municipals, les quals obliguin a les empreses concessionàries a desenvolupar bones pràctiques mediambientals, entre elles la realització de la recollida selectiva.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoría
Zona d’implementació
Paraula clau