Inici / actuacions / Implementació de mesures per a millorar els circuits d’aprofitament d’excedents alimentaris als mercats i als supermercats

Implementació de mesures per a millorar els circuits d’aprofitament d’excedents alimentaris als mercats i als supermercats
Descripció

Durant els darrers anys, diferents col·lectius i associacions han promogut iniciatives de canalització d’excedents alimentaris. La motivació per a tals iniciatives és l’increment de persones sense recursos com a conseqüència de la situació de crisi econòmica. 

Des de l’ens local s’hauria de promoure un acord amb els mercats i supermercats del municipi per evitar el malbaratament alimentari, millorant els circuits d’aprofitament dels excedents alimentaris. L’acord a formalitzar s’hauria de basar en el fet que els mercats i supermercats es comprometessin a cedir a l’entitat local aquells aliments dels quals es volen despendre (productes frescos amb algun defecte visual, productes amb la data de caducitat molt propera, etc.). L’entitat local, a través d’una botiga solidària, podria donar sortida a aquests aliments, evitant així que esdevinguin un residu.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Categoria
Prevenció
Tipus d’actuació
Prevenció
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoría
Zona d’implementació
Paraula clau