Inici / actuacions / Reemplaçar els contenidors de paper-cartró actuals per contenidors antirobatori

Reemplaçar els contenidors de paper-cartró actuals per contenidors antirobatori
Descripció

En els darrers anys, la crisi econòmica que ha patit l’Estat espanyol ha tingut com a conseqüència la reducció de les quantitats de paper-cartró recollides selectivament. Aquest fet es deu principalment a dos motius: una disminució del consum i als robatoris que hi han, sobretot, a les grans ciutats.

Els grups organitzats de cartoners que es dediquen a sostreure aquests materials per vendre’ls després han proliferat, suposant una pèrdua econòmica pels ens locals i/o supramunicipals degut a una disminució dels ingressos obtinguts per la venda dels mateixos. 

Davant d’aquesta situació, una de les opcions que poden adoptar els ens locals per fer front a aquesta problemàtica és la substitució dels contenidors actuals de paper-cartró per nous contenidors antirobatori o bé l’adaptació dels existents, dificultant així la sostracció d’aquests materials als grups organitzats.

  Més informació

Tipus de fracció
Paper-Cartró
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoría
Zona d’implementació
Paraula clau