Inici / actualitat

ACTUALITAT

Noves ajudes estatals en matèria de residus adreçades als ens locals
09/03/2018
En el marc de la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), el MAPAMA convoca ajudes per promoure actuacions en matèria de gestió, tractament i recollida de residus per avançar en la consecució dels objectius establerts en la Directiva 2008/98/CE de Residus, la Llei 22/2011 del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el Pla Estatal Marc de Gestió de residus (PEMAR), així com el compliment dels objectius relatius a les energies renovables.

Amb aquestes ajudes es promou especialment, la implantació de projectes innovadors per part d’entitats locals que es troben lluny d’assolir els objectius comunitaris en matèria de recollida selectiva. 
En aquest sentit, el PIMA RESIDUS 2018 (Pla d’Impuls pel Medi Ambient) preveu les següents línies d’ajuts:

  • Projectes de compostatge domèstic i comunitari
  • Projectes d’instal·lacions de compostatge destinades al tractament de bioresidus
  • Projectes de recollida selectiva d’oli de cuina usat per a biocarburant
  • Projectes de biogàs
 
Les sol·licituds dels ens locals s’han de presentar utilitzant la tramesa genèrica, on cal indicar a l’assumpte PIMA RESIDUS 2018. Aquesta tramesa s’ha de gestionar a través de l’extranet de les Administracions Catalanes EACAT on, a més, caldrà annexar el formulari Excel corresponent al projecte pel qual es sol·licita l’ajut, així com la documentació necessària per a complementar la sol·licitud. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds és el dia 16 de març de 2018.
 
Bases i formularis disponibles (consulta aquí).