Inici / actualitat

ACTUALITAT

Aprovat un paquet de 6,4 milions d’euros per impulsar l’ús dels residus com a recursos
13/03/2018
L’Agència de Residus de Catalunya ha aprovat les bases que regularan cinc convocatòries d’ajuts per a aquest any, les quals ascendeixen a 6,4 milions d’euros. Aquestes ajudes s’adreçaran a:

  • Projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals
Es destinaran 2 milions d’euros amb la finalitat de contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, a més de complir amb la normativa vigent.
 
Imagen relacionada


  • Projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals
Es destinaran 1,5 milions d’euros per finançar projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, dels quals 900.000 euros aniran adreçats als ens locals i 600.000 euros a entitats sense ànim de lucre i universitats.

  • Foment de l’economia circular
Aquest paquet, de 830.000 euros, pretén ser un instrument per a què les empreses millorin el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars. 
 
Resultado de imagen de circular economy

  • Projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials
Es destinaran 110.000 euros per subvencionar empreses i agrupacions d’empreses que realitzin projectes de prevenció, preparació per a reutilització i reciclatge de residus industrials, o bé, plans de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats a aquest àmbit. Els projectes subvencionables seran els d’implementació en el mercat de nous productes o serveis que tinguin en compte l’ecodisseny, la reutilització de productes o la simbiosi industrial per promoure l’eficiència dels recursos materials. També podran obtenir ajuts els estudis d’obtenció i assaig de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis relacionats amb aquests aspectes.

  • La utilització d’àrids reciclats dels residus de la construcció
Es concediran subvencions per un import de 1,8 milions d’euros amb l’objectiu de fomentar la reutilització, el reciclatge i la valorització de les runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. Entre les principals aplicacions dels àrids reciclats destaquen la construcció de bases de carreteres i altres vies de circulació, la fabricació de formigó i morter, la realització de reblerts de voreres o el drenatge de murs.