Inici / actualitat

ACTUALITAT

Agents ambientals vetllen pel compliment de la normativa en l’àmbit dels residus a Girona
25/05/2018
L’Ajuntament de Girona ha incorporat un equip de cinc agents ambientals amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar a la ciutadania en matèria de recollida de residus i tinença responsable d’animals de companyia. Aquesta iniciativa sorgeix de la voluntat per part de l’ens local de millorar les tasques d’inspecció i control dels diferents serveis municipals. La tasca que desenvolupen els agents és vetllar pel correcte compliment de la normativa municipal en l’àmbit mediambiental custodiant els diferents carrers de la ciutat.

En aquest sentit, des de l’inici de la iniciativa el passat mes de novembre, s’han comptabilitzat 443 actes per infraccions degut a l’incompliment de les ordenances municipals, de les quals 397 son en matèria de residus. La majoria d’aquestes infraccions han estat detectades en establiments comercials, associades a la utilització dels contenidors destinats a la recollida domiciliària i al dipòsit de residus comercials al carrer de qualsevol manera i sense respectar les indicacions establertes. 

Per altra banda, l’acció s’ha complementat amb la posada a disposició de la ciutadania d’un cendrer – moneder per dipositar les burilles de les cigarretes i la instal·lació de 1.800 cendrers a les papereres del municipi.

En aquest context, es recomana que consultin les següents actuacions de la Plataforma on s’explica l’adopció de sistemes de control, vigilància i sanció en el context dels sistemes de recollida selectiva amb contenidors (consulta aquí), l’adopció de sistemes de control, vigilància i sanció a nivell comercial (consulta aquí) i l’adopció de sistemes de control, vigilància i sanció en el context dels sistemes de recollida selectiva porta a porta (consulta aquí).