Inici / actualitat

ACTUALITAT

Resultats de la recollida selectiva a Catalunya per l’any 2017
03/08/2018
El passat dilluns 30 de juliol, el director de l’Agència de Residus de Catalunya Josep Maria Tost va presentar les dades de generació de residus municipals durant l’any 2017 a Catalunya.

L’any 2016 es van generar 509 kg/hab/any de residus, el que suposa una generació total de 3,8 milions de tones de escombraries. El passat any 2017 es va produir un augment respecte l’any anterior d’un 3,3% (1,36 kg/hab/any), un creixement inferior al del producte interior brut català, que es va situar durant aquest període en un 4,4%.

Del total dels residus municipals generats, l’any passat es van recollir selectivament gairebé el 40%, és a dir, 1,54 milions de tones de deixalles, xifra que representa un augment respecte l’any anterior del 7%.

D’aquesta manera, s’ha incrementat les quantitats recollides de totes les fraccions selectives. La que ho ha fet en major mesura ha estat el paper i cartró (+12,30%), seguida del vidre (+10%), els envasos lleugers (+4,69%) i la matèria orgànica (+2,02%). Per tant, cada persona va lliurar als sistemes de recollida selectiva de mitjana, 51,1 kg d’orgànica, 39,2 kg de paper i cartró, 24,2 kg de vidre i 19,3 kg d’envasos lleugers.

Aquest augment interanual del 7% s’atribueix gràcies a l’efecte de les campanyes de comunicació i sensibilització, a l’increment de la dotació dels ajuts als ens locals per al foment de la separació dels residus municipals per part de l’Agència de Residus, a la implantació de sistemes de recollida més eficients i a l’increment dels cànons sobre la disposició de residus, tant per abocador com per incineració.

D’altra banda, una altra dada rellevant és el percentatge d’impropis, que es situa al voltant d’un 30,3% en la fracció d’envasos lleugers, un 12% en la matèria orgànica, un 6% per la fracció de paper i cartró i un 2% per al vidre. En total, la recollida selectiva neta a Catalunya queda situada doncs en el 32%.

En aquest sentit, les comarques d’Osona, la Terra Alta, el Pallars Sobirà, el Moianès, la Segarra, el Montsià, el Priorat, la Conca de Barberà i l’Alt Urgell han estat les comarques que el 2017 han recollit més del 50% de residus de forma selectiva. Aquests nivells es donen, gràcies a la implantació de sistemes de recollida eficients, com pot ser la recollida porta a porta (PaP) o la implantació del control d’accés als contenidors de carrer. 

Per a més informació podeu consultar la presentació Principals magnituds del balanç estadístic 2017 de residus municipals (consulta aquí) i les Estadístiques de residus municipals (consulta aquí).